Různá schodiště

Samozřejmě je mnoho druhů schodišť. A to nejen co do konstrukce, tvaru, ale i použitého materiálu. Nás ale bude zajímat několik příkladů, jakým způsobem využít u těchto schodišť třeba takové skleněné zábradlí . Hodí-li se jen na výplň bočnic, nebo lze z tohoto materiálu vymáčknout i něco víc.

Rozmanitost

Podobně jako spousta další materiálů, tak i sklo se dá využít u schodišťových konstrukcí nejrůznějšího druhu a použito nejen jako prosté výplně například ocelových prvků, ale také jako samonosná část, která se obejde bez sloupků, madel a dalších prvků. S tím, že kotvit je lze například přímo do podlah, do stěn či stropu. Nejsou nutné speciální držáky – i když se s oblibou běžně využívají jako kontrastní prvek. Můžeme je speciálními lepidly přímo vlepit do stavebních spár k tomu připravených. Mohou působit jak zcela samostatně, tak ve spojení s doplňky z jiných materiálů.

Zážitek na celý život

Na co ze svého dětství nejraději vzpomínáte? Odkud jste si přivezli ty nejlepší a nejzajímavější zážitky? Nebyl to náhodou letní tábor? Tak tuto radost a zážitky dopřejte také svým dětem, ať mají v dospělosti na co vzpomínat a co vyprávět svým potomků. Naučí se zde věci, které při městském životě asi nevyužijí, ale při pobytu v přírodě se mohou hodit a také získají mnoho kamarádů podobného věku.

Chutné stravování

Letní tábor je zejména o pobytu venku (je-li pěkné počasí). A při pobytu v přírodě člověku vyhládne. Proto je důležité, aby se zde Vaše dítě stravovalo vyváženě a hlavně, aby mu chutnalo. Na našem táboře se vaří podle přísných norem pro školní jídelny. Děti jí pětkrát denně, ke svačinám dostávají zejména ovoce a zeleninu. V průběhu celého dne je jim k dispozici chutné pití. V areálu ubytovacího střediska je také kiosek, kde si děti mohou koupit své oblíbené sladkosti a další mlsnoty.